Foglalkozások

foglalkozasok

A fejlesztő tevékenységek játékosak, tervezettek, egymásra épülnek, sokoldalú, több érzékszervre ható tevékenykedésen alapulnak. A foglalkozási ágak közötti kapcsolat kihasználásával egy-egy téma komplex feldolgozása válik lehetővé.

Fejlesztjük a gyermekeket:

  • a természeti, társadalmi környezetből vett témakörök feldolgozásával
  • a matematikai tapasztalat szerzéssel
  • vers, mese hallgatással
  • zenei neveléssel
  • vizuális neveléssel
  • testi neveléssel